وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی غربال گری آنومالی همراه اکو قلب جنین

همانطور که میدانید شایع ترین بیماری در دوران جنینی بیماری های قلب جنین است و از انجا که خواندن اکوی قلب جنین در سونوگرافی نیاز به تخصص و مهارت هم در زمینه ی بیماری های قلبی و هم در زمینه ی سونوگرافی دارد بنابرین اکوی قلب جنین امری است که انجام آن توسط هر مرکزی ممکن نمیباشد و این مرکز تنها مرکزی است در تهران که اکوی قلب جنین را توسط پزشک متخصص انجام میدهد .