وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

بیماری لوپوس

                  

در  بیماری   lupus erythematousus  در دوران حاملگی موارد قابل بررسی با سونوگرافی به شرح  ذیل هستند  :

1- نارسایی کلیه     

   با سونوگرافی داپلر از عروق  arcuate  داخل کلیه(کوچک ترین زیر شاخه ی شریان های کلیوی) میتوان بیشتر از ده شاخص غیر طبیعی در بیماری مزمن پارانشیمال کلیه را تثبیت کرد  .

2- عوارض ناشی از درمان با کورتون ها                                                                           

3-افزایش فشارخون ناشی از حاملگی                                                                              

4-تاخیر رشد                                                                        

5-دیابت                                                       

از موارد فوق نیز افزایش ریسک پره اکلامپسی و یا هیپرتانسیون حاملگی را میتوان با اندازه گیری  RI –PI – S/D RATIO

سرخرگ  رحمی و همچنین شکل منحنی اسپکترال ان تثبیت کرد .

تاخیر رشد  نیز که در 40-12%  بیماران  SLE  دیده میشود  با روش بیومتریک  و کالر داپلر قابل بررسی است .

عوارض دیابت در حاملگی  که سبب انومالی در  8-3% دیابتیکها خصوصا در افرادی که در ماه پایین از همراهی دیابت بی خبر

بوده اند مثل   بیماری های قلبی  -   CAUDAL REGRESSION OR SACRAL AGENESIA –نقص لوله ی عصبی

  - REVERSIBLE FETAL HYDROPS – نامنظمی ضربان قلب جنین –CARDIOMYOPATHY OBSTRICTIVE

و یا اندازه جنین  از لحاظ ماکروزومی و یا تاخیر رشد و میزان مایع امنیوتیک  با سونوگرافی  قابل بررسی هستند .

 با روش بیوفیزیکال پروفایل در دیابتیکها  تغییرات مهم  baseline breathing and heart rate – حرکات عمده ی بدن 

فرکانس حرکات تنفسی  را که از افراد غیر دیابتیک متفاوت است را میتوان تثبیت کرد .    

3- مشکلات استفاده ی دایمی از دارو های ضد التهاب غیر استروییدی :                                          

به عنوان مثال مصرف ایندومتازین بعد از هفته  32  سبب بسته شدن زودرس ductus arteriosus    میشود .همچنین مصرف

اسپرین  سبب کاهش تولید ادرار در جنین و تشکیل اولیگوهیدروامنیوس  و یا خونریزی داخل مغزی خصوصا در نوزاد پره ترم

میشود در صد زایمان پره ترم در بیماران لوپوس  %73-3   با توجه به همراهی عوارض میباشد .این موارد نیز با سونوگرافی

قابل اثبات هستند .

 4- بلوک ضربان قلب و یا کاهش ضربان قلب

 همانطور که ملاحظه میشود طیف بیماری و عوارض همراه از خود لوپوس و یا روشهای درمانی ان وسیع بوده و با قابلیتهای متفاوتی از انواع sonographic modality در مراکز کاملا تخصصی  قابل بررسی هستند .