وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

انومالی اسکن اختصاصی بیماری های سه ماهه سوم

بیماریهای جنینی با ظهور دیرهنگام در دوران حاملگی ( بیماریهای سه ماهه سوم به بعد ) :

 

 

 

 

بیماری  craniosynostosis به علت جوش خوردن زود هنگام شیارهای جمجمه به وجود می اید و انواع مختلف دارد

اکثر انواع این بیماری در سه ماهه سوم با سونوگرافی قابل تشخیص هستند بهترین زمان بررسی و رد این بیماری از هفته 26-30

مییباشد در زیر چند نمونه از تصاویر سر و صورت جنین هائی که با این وضعیت به دنیا می ایند اورده شده است:

 

 

 

Figure 5 (a) Saethre–Chotzen syndrome

Saethre–Chotzen syndrome c) after birth

 

 

                                                                                       

برامدگی چشمها و بزرگی انگشت شصت پا

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 Figure 9. Vault reconstruction surgery incision line. Image courtesy of Craniosynostosis.

Pediatric Neurosurgery Website. http://pediatricneurosurgery.org/

diagnosis/craniosynostosis.

بیماران  CRANIOSYNOSTOSIS  ممکن است چندین نوبت بعد از به دنیا امدن عمل شوند .

 

 

 

 

Craniosynostosis syndromes: (A)Apert syndrome; (B) Pfeiffer syndrome, lethal variety (cloverleaf skull); (C)trigonocephaly

 

 

 

 

بیماری میکروسفالینیز به علت عدم رشد سر در تمامی ابعاد به وجود می اید و میتواند با و یا بدون

craniosynostosis باشد این بیمار 85 نوع مختلف  داشته که اکثر بعد از هفته 26 قابل تشخیص میباشد

 که در زیر چند تصویر از جنین هائی که با این بیماری به دنیا امده اند اورده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

در بیماری دیابتبعضی از عوارض نیز ظهور دیرهنگام دارند که از ان جمله متیوان به بیماری های

قلبی ناشی از دیابت (که در هفته 29 به بعد قابل رویت هستند) و یا بزرگی سر جنین و یا افزایش وزن

جنین  و یا ناهنجاری های جنینی میتوان اشاره کرد که در اشکال زیر چند نمونه از انها قید شده است:

 

 

                                                   

 

 

 

   

هرنی دیافراگم :

در این بیماری به علت وجود شکاف در بین شکم و قفسه سینه جنین محتویات شکم وارد قفسه سینه شده و رشد ریه

های جنین را مختل میکنند :

            

                                          

 

   

نارسائی جفت و به وجود امدن IUGR و تاخیر رشد :