وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

کرونا در دوران بارداری

 

تاثیرات ویروس کرونا در دوران حاملگی بر روی جنین به شرح زیر میباشد:

ویروس کرونا عمدتا روی جنین خصوصا در سه ماهه دوم و سوم تاثیر شناخته شده و مختص کرونا ایجاد نمیکند علت این یافته این است که جفت به عنوان سپر محافظتی عمل میکند لذا در اینگونه بیماران عمدتا اشکالات ناشی از جفت ممکن است ایجاد شود این اشکالات به شرح زیر است:

1-افزایش فشارخون حاملگی:افراد مستعد به ایجاد فشارخون در اینده را میتوان با انجام سونوگرافی داپلر از شریان رحمی پیش بینی کرد.

2-زایمان زود رس

3-جنین نارس

4-دیابت حاملگی

5-وزن پائین جنین

6-تورم و تجمع مایع در بدن جنین به همراه افزایش میزان مایع در دور جنین

7-عفونت جفت

8-پارگی زودرس کیسه اب

9-افزایش احتمال سزارین در مادران مبتلا

با بررسی عروق خروجی از رحم و ورودی به جفت و هم چنین عروقی خروجی از جفت و ورودی به جنین و پخش خون در بدن جنین خصوصا بررسی حرکت خون در شریان میانی مغز میتوان تاثیرات کرونا بر جفت را بررسی کرد.سایر قسمت های بدن جنین که مشتمل بر 64 قسمت میباشد بایستی جدا از موارد فوق بررسی گردد تا سلامتی جنین قطعی شود.