وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی در بیماران با کاهش حرکات جنینی

در این نوع بیماران از روش بیوفیزیکال پروفایل و کالر داپلر که موارد زیر را کنترل میکنند استفاده میشود :

  1.  تعداد حرکات عمده ی(ماژور) جنین در طول مدت زمان سونوگرافی
  2. تعداد و نوع حرکات مینور جنین در طول زمان سونوگرافی
  3.  مدت زمان حرکت تنفسی مداوم
  4.  تغییرات ضربان قلب
  5. تعداد ضربان قلب در مدت زمان مشخص و قیاس آن با حالت نرمال و افزایش و کاهش ضربان قلب با حرکات جنین و تطابق آن با انقباضات رحمی
  6. اندازه گیری ایندکس مایع آمنیوتیک

 

 لازم به ذکر است که روش کالرداپلر نیز میزان خونرسانی به اندام های حیاتی و مغز جنین را کنترل میکند یعنی اگر اکسیژن کافی به مغز نرسد جنین دچار کاهش حرکات میشود .