وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی در بیماران دیابتی و یا بیماری های خاص

 

 در بيماران   ديابتي  از لحاظ رشد جنين همراهي موارد ذيل در پایان 3 ماهه ی دوم در اشکال ذيل ديده مي شود:

1- ماکروزومی(بزرگی بیش از حد جنین یعنی وزن جنین بیش از 4.5 کیلوگرم میشود)

رشد جنين بيشتر از پرسانتايل 90% مي شود.و اين يافته در دور شکم و دور سر بارزتر مي باشد.

 2- LARGE FOR GESTATIONAL AGE(سایز بچه بزرگتر از سن حاملگی آن است)

 3-      کمبود رشد در ديابت هاي مزمن

 4-  CAUDAL DYSPLASIA / REGRESSION SEQUENCE که در اين افراد آژنزي مهره های تحتانی کمر  و  يا  Lower Extremity malposition ديده مي شود. مهره هاي لومبار و حتي توراسيک نيز مي توانند درگير شوند.

 5- آنومال سيستم (اعصاب مرکزی) که 30-20بار بيشتر از افراد معمول ديده مي شود(آنسفالي - اسپينابيفيدا - holoprosencephaly)

6-  بيماري قلبي که 5 باربيشتر ديده مي شود. از جمله اين بيماري:

 transposition - double outlet R.ventricle- coarctation of aorta-VSD-ASD-hypoplastic left heart

 7- در اندام های جنین همراهي بيماري هاي ذيل شايع است:

     1. preaxial polydactyly / syndactyly of feet(اشکال در انگشتان مانند انشگت اضافی و چسبیدگی انگشتان)

         2. femoral or radial or thumb abnormality(نبود انگشت شصت پا یا دست)

 8-  آنومالي سيستم ادراري مثل: آژنزي-هيدرونفروز -سيستم دوبل -کليه مولتي کيستيک

9- انومالی در سيستم گوارشی : آنومالي هاي مقعد و روده ی بزرگ -آترزي دئودنوم -هيپوپلازي کولون در چپ

 10-  در 6% اين افراد سرخرگ بند ناف بجای دو یک عدد میباشد

11-  پر آبی / کم آبی مایع دور جنین

 12-  همراهي نقص های شدید اعضا در 6-10% اين افراد ديده مي شود.

 نتيجه:سونوگرافی غربالگری در بیماران دیابتی هفته ی 18-24 به مادران حامله توصیه میشود اما از آنجا که شایع ترین عارضه در این جنین ها بیماری های قلبی است که در هفته ی 30 قابل اثبات میباشند لذا اکوکاردیوگرافی قلب جنین که در این مرکز نیز انجام میشود به مادران حامله توصیه میشود .