وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

در بیمارانی که ازمایش غربالگری سندروم داون مثبت میشود چه باید کرد؟

در بیمارانی که  ازمایش  غربالگری سندروم داون مثبت میشود چه باید انجام داد :

سندروم داون در ازمایش غربالگی به علت تغییرات موجود  در الفا فتاپروتیین و دو مارکر ددیگر مثبت میشود ولی این مارکرها در سایر بیماریها نیز

ممکن است مثبت شوند لذا بدون وارد شدن به استرس ببایستی چند کار انجام داد :

سندروم داون و یا مونگولیسم در سونوگرافی بیست و سه علامت دارد که بعضی از انها  به شرح زیر هستند :

 

 • کوناهی استخوان بازو و ران
 • نبود و یا کوتاهی بند دوم انگشت کوچک
 • اشکالات  انسداد  در خروجی معده
 • بیماری امفالوسل یعنی بیرون بودن قسمتی از محتویات شکم در بیرون شکم
 • عروق نابجا در قسمت خروجی قفسه سینه
 • بیماری قلبی در پنجاه درصد بیماران
 • پررنگی روده باریک *افزایش ضخامت پشت گردن
 • اتساع خفیف در سیستم تخلیه کننده کلیه ها
 • اتساع خفیف در بطن های مغزی
 • نبود استخوان بینی
 • اشکال در  عروق  DUCTUS VENOSUS

 

پس اگر سندرو داون در سونوگرافی  بیست و سه علامت  سونوگرافیک دارد مشکل چیست :

بیماران دارای سندروم داون در  سی در صد موارد فقط یکی از این بیست و سه مورد را دارند .همچنین در  سی و شش در صد جنینهای داون فقط دو

مورد از این بیست و سه مورد دیده میشود  پس چند  نکته بسیار مهم میشود :

اولا بایستی غربالگری جنینی فقط در مراکز بسیار تخصصی انجام شود که همه موارد فوق کنترل شوند .

ثانیا : اگر درصد ریسک در ازمایش بیشتر از  1/100 باشد  بهتر است امنیوسنتز و یا ازمایش  FREE CELL DNA انجام شود .

حتی اگر شخصی امنیوسنتز کرده باشد باز بایستی سونوگرافی غربالگری جنین انجام دهد زیرا امنیوسنتز بیماریهای ژنتیکی را نشان میدهد  و اکثر

بیماریهای جنین اکتسابی بوده و منشا ژنتیکی ندارند . حتما سونوگرافی غربالگری را در مرکزی انجام دهید که توانایی اکوی قلب جنین نیز وجود دارد زیرا

بیماری قلبی جنین شایعترین نوع بیماری بوده ولی متاسفانه نادرترین بیماریست که  در دوران جنین تشخیص داده میشود .

کلینیک سونوگرافی دکتر دلیری جزو دو مرکزی است که ناهنجاری جنینی تواما با اکوی قلب جنین در ان انجام میشود .

به خاطر داشته باشید اگر در سونوگرافی و امنیوسنتز سندروم داون منفی شد حتما در سه ماهه سوم سونوگرافی داپلر برای خونرسانی جفت انجام دهید

زیرا یکی از بیومارکرهایی که به صوزت کاذب سندروم داون را مثبت میکن بیماری جفت میباشد که بیشتر در سه ماهه سوم خود را نشان میدهد .

سونوگرافی های غربالگری سه ماهه اول و دوم و سوم را فقط در مراکز مشهور و تخصصی انجام دهید  زیرا کوچکترین ظریب خطا سبب اندوه  و شکست

بسیار سنگین خواهد شد .