وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی در بیماران با خونریزی

در مادران حامله 2 نوع خونریزی ممکن است وجود داشته باشد : 

  • خونریزی در سن کمتر از 9 هفته (perigestational hemorrhage) : 

این  نوع خونریزیها اغلب به علت  خونریزیاز محل  chorionic frondosum (جفت اولیه) ایجاد میشوند و به  انها perigestational hemorrhage گفته  میشود .

در اینگونه حاملگی ها دیده  شدن موارد ذیل  دلیل  بر پیش آگهی بد میباشد  :

1-لخته ی خون بزرگ(بیش از 50 درصد جفت اولیه کنده شده یا ساک حاملگی بصورت شناور درامده باشد یا بد شکلی(miss shape) ساک حاملگی دیده شود .

2-ساک حاملگی در قسمت پایین رحم تشکیل میشود                                                                                       

3-ساک حاملگی بدون آناتومی نرمال داخل ساک                                                                                       

4-ضربان قلب کند جنین(کمتر از 90تپش در دقیقه)                                                                                                                         

5-باز شدن دهانه ی رحم و پایین آمدن ساک حاملگی                                                                                               

6-پیش آگهی بد است در صورتی که خونریزی در سنین پایین حاملگی دیده شود(یعنی اندازه ی ساک حاملگی کمتر از 15 میلیمتر باشد و خونریزی رخ دهد)      

این نوع خونریزیها  به همراه  احتمال همراهی  مرگ مادر یا جنین مشتمل بر موارد ذیل  میباشند :

1- پارگی جفت در 3 ماهه ی دوم حاملگی                                              

2-زایمان زودرس                                           

3-فشار خون حاملگی    

5- کمبود رشد جنین                                 

6- اجبار بر سزارین                                           

لذا  کنترل موارد فوق در ادامه  حاملگی پیشنهاد  میشود .

 

  • خونریزی در سن بیش از 9 هفته به 3 نوع مختلف دیده میشود :

1- marginal abruption(خونریزی از کناره های جفت)                                                                                                    

لخته ممکن است دور و یا نزدیک به جفت باشد                                                                                           

باز شدگی دهانه ی سرویکس                                                                               

لخته ی بزرگ خون مانند بخشی از جفت بنظر میاید                                                                               

وجود خون در داخل مایع آمنیوتیک شایع است در این موارد             

 

                          

                                             

2-retroplacental hematoma( خونریزی در خلف)                                                                                 

همانند مانند بیماری placentomegaly بنظر میرسد ( بزرگی بیش از حد جفت )          

سونوگرافی داپلر در تشخیص موثر است 

                                                                

3-preplacental hematoma(خون ریزی از قسمت قدامی)                                                                                       

 لخته در سطح جنینی جفت نزدیک محل چسبیدن بند ناف به جفت

 

Placental abruption illustration           

نتیجه گیری : در خونریزی با ماه های بالا تشخیص میزان خونریزی و نوع آن بسیار حیاتی میباشد که تشخیص این دو مورد با سونوگرافی داپلر میسر میباشد .