وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

هفته سوم

 

در این زمان توده سلولی درست شده به نام  بلاستوسیت  در دیواره رحم لانه گزینی میکند که در این محل اتصالی بعدا  لایه های تغذیه کننده جنین  مثل واکنش دسیدوال و جفت و جنین ایجاد خواهند شد .در این روند تکاملی از قسمتی از بلاستوسیت جفت ایجاد خواهد شد  که با ترشح هورمون   BHCG  ازمایش خون  بارداری شما را مثبت  خواهد کرد . اگر عمل لانه گزینی درست انجام نشود و یا در روند تکاملی جفت اختلال ایجاد شود میزان هورمون  BHCG غیر طبیعی خواهد شد که افزایش و یا کاهش  میزان این هورمون در بیماریهای متفاوتی دیده  میشود .در گرافی پایین تصویر بلاستوسیت را میبنید:

بازگشت