وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

هفته پنجم

 

در این هفته  سه لایه  به نامهای  اکتودرم و مزودرم و اندودرم  ایجاد میشوند  که به این یافته  GASTRULATION گفته میشود که اندامهای مختلف بدن  از هر کدام از این لایه ها ایجاد میشود .مثلا از لایه اکتودرم لایه هایی را درست میکند که امکان ارتباط با دنیای بیرون را به وجود می اورد مثلا شبکه عصبی محیطی و مرکزی و سلولهای حسی بویایی و یا شنوایی و یا بینایی پوست غدد هورمونی و عرقی  مو و دندان و ناخن  به وجود می ایند  و یا از لایه مزودرم قلب و شبکه عروقی ماهیچه ها عضروفها و استخوانها و بافت زیر پوستی  سر و NEURAL TUBE  و کلیه ها و گنادها  طحال و غده فوق کلیوی درست میشوند و به همین دلیل است که اولیه طپش قلب از این هفته شروع میشود .

از لایه اندودرم نیز  ریه ها و روده ها و سیستم گوارشی و مثانه  و تیرویید پاراتیرویید و کبد و پانکراس و مجاری گوش درست میشود .در این زمان Notochord به وجود می اید که پایه اصلی  سیستم عصبی  اعم از مغز و ستون فقرات میباشد در ازمایشهای غربالگری  سه ماهه اول به کثرت به بیماریهای  NOTOCHORDدر بر میخوریم . 

 

تاثیر مواد  مضر تراتوژنیک  بر سلولهای  GERM DISC  در این دوران سیبب بیماریهای مختلفی میشود :

مثلا تاثیر الکل بر سلولهای خط وسط و میانی GERM CELL سبب ایجاد بیماری HOLOPROCENCEPHALY میشود که در ان عناصر خط وسط مغز تشکیل نمی شوند و بطنهای مغز از وسط به هم متصل میباشند .

HOLOPROCENCEPHALY

و یا در بیماری (caudal dysgenesis (sirenomelia قسمتی از مزودرم  که از ان اندامها به وجود می ایند تشکیل نمی شود.

 

بازگشت